Välj rätt nummer

Välj rätt nummer

Här får du några tips som kan hjälpa dig att välja ut en vinnande kombination av nummer till din lottorad.

Blanda jämna och ojämna nummer

Du bör ha en ganska jämn blandning av jämna och ojämna tal. Det bästa är att försöka ha antingen fyra jämna och tre ojämna nummer eller tre jämna och fyra ojämna. Notera att detta endast gäller själva lottoraden och om spelet har extranummer såsom Joker, och du inte tilldelas dessa, behöver du inte lägga särskilt stor vikt vid huruvida ditt/dina extranummer är jämn(a) eller ojämn(a).

Även om du inte håller dig till fördelningen med 4-3 i antingen jämna eller ojämna nummers favör, bör du definitivt undvika att bara ha det ena eller det andra. Vinnande lottorader som består av enbart jämna eller ojämna nummer utgör cirka tre procent av de vinnande kombinationerna, vilket gör att dina odds försämras markant om du väljer den strategin.

Kombinera låga och höra nummer

Av de sju lottonummer du väljer bör tre eller fyra vara mellan 1 och 18, medan återstoden ska vara mellan 19 och 35. Du bör försöka välja ungefär lika många nummer från bägge halvorna (låga och höga) när du väljer ut dina sju nummer. När det gäller oddset för låga och höga nummer, har tidigare endast omkring 3 procent av de tidigare vinstraderna bestått uteslutande av antingen låga eller höga nummer.

Välj både varma och kallare nummer

“Varma” nummer är de som har varit en del av den vinnande lottoraden under några av de senaste dragningarna. “Kalla” nummer är de som inte har varit detta. Det finns ingen bra regel för hur stor andel varma respektive kalla nummer du bör välja, men du bör åtminstone försöka få med såväl varma som kalla nummer bland dina sju nummer. Det är inte sannolikt att den vinnande raden kommer bestå av sju “varma” eller sju “kalla” nummer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *